site templates free downloadGastdocent edufictie & geo-educatie

Sinds enkele jaren geef ik met regelmaat gastlessen Edufictie aan diverse scholen in het voortgezet onderwijs. Maar ook in het hoger onderwijs heb ik gastcolleges gegeven. Hieronder filmpjes van docenten scholen die over hun ervaring met Edufictie vertellen. 

Edufictie bij het Helinium

Binnen het vwo+ plus programma is het project ‘Droomland’ – een project volledig in het teken van geofictie – een klassieker. Het gastcollege en de projectbegeleiding van Jeroen van den Berg heeft de leerlingen heel erg geïnspireerd bij de creatie van hun eigen fantasieland.

Jan Buijs
leraar Duits en projectcoördinator
VWO + Plus 

Edufictie bij de Hogeschoool Rotterdam

Op de Hogeschool Rotterdam hebben we bij aardrijkskunde de geofictieve opdracht Utopia op het programma gezet. Dit om kaartvaardigheden aan te leren, maar ook om de groep eerstejaars studenten met elkaar kennis te laten maken en samen te laten werken. De studenten creëren hierbij, in het kielzog van Columbus, hun eigen eiland. Een doorslaand succes, waarbij de studenten zichzelf overtreffen. De begeleiding van Jeroen van den Berg was hierbij essentieel.

Hanneke Maasland
Docent lerarenopleiding aardrijkskunde
(2e graads)
Hogeschool Rotterdam