web templates free downloadGastdocent edufictie & geo-educatie

Jeroen van den Berg 

Al van jongs af aan ben ik geinteresseerd in het vakgebied geografie (ofwel aardrijkskunde). Bijzondere interesse heb ik in het bestuderen van kaarten en atlassen. Ook teken ik wel eens eigen kaarten, vooral van niet in werkelijkheid bestaande landen. 

Na de middelbare school studeerde ik sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en volgde het hoofdvak gebiedsstudies (de bestudering van regio's en gebieden) en geografie voor educatie (thans geografie en communicatie geheten). 
Mijn afstudeeronderzoek ging over kaartvaardigheden en omgevingsonderwijs. 

In augustus 2015 rondde ik bij de Universiteit Utrecht een masteropleiding Leraar Voorbereidend en Hoger Onderwijs in het schoolvak aardrijkskunde af. Hiermee ben ik tevens 1e graads bevoegd docent aardrijkskunde. 

 Al reeds tijdens mijn studie werd ik bestuurslid van het Genootschap voor Geofictie. Thans ben ik hier voorzitter van. 
Toen enkele scholen het Genootschap benaderden met de aanvraag voor een gastles ben ik me gaan verdiepen in Edufictie (=leren met geofictie). Sindsdien geef ik regelmatig gastlessen op scholen. Ik doe dit als geofictieprofessor van de Montenera School of Edufiction en president van het land Montenera. 

Daarnaast lever ik op het gebied van geo-educatie ook maatwerk. Zo ontving ik in najaar 2016 een verzoek van netbeheerder Enexis voor het geven van een eendaagse training over kaartvaardigheden. 

Naast betaalde arbeid heb ik me ook als vrijwilliger ingezet voor enkele organisaties, waaronder:

Stichting Aardrijkskunde Olympiade.
Deze organiseert jaarlijks een wedsrtijd voor scholieren om de titel: 'beste aardrijkskundeleerling van Nederland'.
Meer informatie bij: Stichting Aardrijkskunde Olympiade

Stichting Club of Rome Dutch Association
Naast geografie heeft het onderwerp duurzame ontwikkeling mijn interesse. Om die reden volgde ik tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding aardrijkskunde een extra vak op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ik was jarenlang als bestuurslid (tweede secretaris) actief in de Stichting Club of Rome Dutch Association, een internationale non-profit organisatie die een duurzame wereld nastreeft.

Maar wat zijn nu mijn sterke punten?