Geoberg: geo-educatie. Door Jeroen van den Berg: freelance docent creatief leren met aardrijkskunde


Jeroen van den Berg

Opleidingen:
sociale geografie.
Universiteit Utrecht.
Master eerstegraads docent aardrijkskunde.
Universiteit Utrecht
Functie: freelance docent
WIE IS GEOBERG?

Geoberg: geo-educatie is opgericht door Jeroen van den Berg. Tot 2019 heette mijn bedrijf ReGeo: geo-educatie, maar ik vind Geoberg uiteindelijk toch een betere naam. Dus heb ik mijn bedrijfsnaam veranderd.

Al van jongs af aan ben ik geinteresseerd in het vakgebied geografie (ofwel aardrijkskunde). Bijzondere interesse heb ik in het bestuderen van kaarten en atlassen. Ook teken ik wel eens eigen kaarten, vooral van niet in werkelijkheid bestaande landen.
Na de middelbare school studeerde ik sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en volgde het hoofdvak gebiedsstudies (de bestudering van regio's en gebieden) en geografie voor educatie (thans geografie en communicatie geheten).
Mijn afstudeeronderzoek (uit 2001) ging over kaartvaardigheden en omgevingsonderwijs.

Omdat de opleiding Geografie voor Educatie in 2001 algemeen van opzet was en je geen lesbevoegdheid kon behalen, besloot ik medio 2013 om deze alsnog (in deeltijd) te gaan halen. In augustus 2015 rondde ik bij de Universiteit Utrecht de masteropleiding Leraar Voorbereidend en Hoger Onderwijs in het schoolvak aardrijkskunde af. Hiermee ben ik tevens 1e graads bevoegd docent aardrijkskunde. In het kader van deze opleiding volgde ik diverse bijvakken fysische geografie en duurzame ontwikkeling.

RELEVANTE WERKERVARING
IN HET HEDEN EN VERLEDEN

Betaald
2010 - heden:
Geoberg: geo-educatie (tot 2019: ReGeo: geo-educatie & informatie).
Functie:
oprichter en gastdocent.

Tot 2019 gastlessen 'Geofictie: ontwerp je eigen land' t.b.v. (vakoverstijgend) projectonderwijs in het voortgezet onderwijs.
Vanaf 2019 in toenemende mate in het basisonderwijs, met eendaagse invallessen op het gebied van geofictie.

Vrijwilligerswerk (heden en verleden)

Genootschap voor Geofictie
Functies:
secretaris (2002- 2009)
voorzitter (2013 - heden)

In 1999 werd ik lid van het
Genootschap voor Geofictie . Sinds 2002 zit ik in het bestuur van deze informele vereniging. Thans ben ik de voorzitter.

Toen enkele scholen het Genootschap benaderden met de aanvraag voor een gastles ben ik me gaan verdiepen in Edufictie (=leren met geofictie). Sindsdien geef ik regelmatig les in geofictie aan diverse scholen door het land.

Stichting Aardrijkskunde Olympiade

Functie: bestuurslid
Periode: 2003 - 2015

Deze organiseert jaarlijks een wedsrtijd voor scholieren om de titel: 'beste aardrijkskundeleerling van Nederland'.

Stichting Club of Rome Dutch Association

Functie: tweede secretaris
Periode: 2007 t/m 2015

Naast geografie heeft het onderwerp duurzame ontwikkeling mijn interesse. Om die reden volgde ik tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding aardrijkskunde een extra vak op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ik was jarenlang als bestuurslid (tweede secretaris) actief in de
Stichting Club of Rome Dutch Association, een internationale non-profit organisatie die een duurzame wereld nastreeft.


© Geoberg: geo-edcuatie. 2023