REGEO: GASTDOCENTSCHAP GEOGRAFIE & EDUFICTIE
ReGeo is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30281662

Deze foto heeft niets te maken met de training die ik bij Enexis heb gegegven.
Foto: rawpixel.com from Pexels.


Deze site is geproduceerd door: Jeroen van den Berg (2019). ©